sevmek gibi geliyordu her þey,
sevmek gibi gidiyordu kadýn
adýnýn anlattýðý, canýn teni yakmasýydý,
bir bulut evet ama aslolan
bulutun suyu yaðmasaydý...

"bir insaný sevmekle baþlýyordu her þey"
ve boþanmak için
en az iki þahit gerekiyordu!


Yýlmaz Erdoðan paroles Aþk Hayatý-pastýrma Yazý paroles traduction biographie chansons lyrics discographie clips videos mp3s