Anlamak için bu kadar çabaya raðmen
Üzülen her zaman ne yazýk bendim
Anlamak için bu kadar çabaya raðmen
Tüketen her þeyi ben deðil sendin

Bu aþk suç olsa da kabul ediyorum

Sessizliðin çözüm deðil
Biraz düþün bizi ne olur
Uzaksýn olmadýðýn kadar
Bu gidiþin sonu hayýr deðil anla

Sessizliðin çözüm deðil
Biraz düþün bizi ne olur
Uzaksýn olmadýðýn kadar
Bu gidiþin sonu hayýr deðil anla

Her gece sana sarýlýp uyumak varken
Boþluðun koynuna yýðýlan bendim
Sormadýn düþüncemi hiç bilmene raðmen
Haklýyým, ah savunmasýzým, sevdim

Bu aþk suç olsa da kabul ediyorum

Sessizliðin çözüm deðil
Biraz düþün bizi ne olur
Uzaksýn olmadýðýn kadar
Bu gidiþin sonu hayýr deðil anla

Sessizliðin çözüm deðil
Biraz düþün bizi ne olur
Uzaksýn olmadýðýn kadar
Bu gidiþin sonu hayýr deðil anla

Sessizliðin çözüm deðil
Biraz düþün bizi ne olur
Uzaksýn olmadýðýn kadar
Bu gidiþin sonu hayýr deðil anla

Sessizliðin çözüm deðil
Biraz düþün bizi ne olur
Uzaksýn olmadýðýn kadar
Bu gidiþin sonu hayýr deðil anla


Yýldýz Tilbe paroles Anlamak Ýçin paroles traduction biographie chansons lyrics discographie clips videos mp3s