Aþktan utandým, konuþamadým
Yüzüne bakamadým yan yana iken

Oysa hergece düþündüm, aðladým zaman zaman
Neler söyledim duymadým yýldýzlar gece ay ve ben
Kulaklarýmda çýnladýn gülüþünle gel bu kadar yeter
Sev artýk zalim duracak kalbim

Ama evlisin Benim deðilsin
Yýllar önce nerdeydin
Çok geciktik sevgilim

Ama evlisin Benim deðilsin
Yýllar önce nerdeydin
Çok geciktik sevgilim

Sevemedim seni, öpemedim seni
Konuþamadým sarýlamadým
Ama çok sevdim hergün düþündüm
Nasýl istedim seni bilemezsin sen

Konuþmayý isterdim saatlerce günlerce
Dokunmayý isterdim ellerine gizlice
Uzanmayý isterdim ayný yastýða senle
Bitirmeyi isterdim hayatýmý seninle

Ama evlisin Benim deðilsin
Yýllar önce nerdeydin
Çok geciktik sevgilim

Ama evlisin Benim deðilsin
Yýllar önce nerdeydin
Çok geciktik sevgilim

Ama evlisin Benim deðilsin
Yýllar önce nerdeydin
Çok geciktik sevgilim

Yýllar önce nerdeydin
Çok geciktik


Yýldýz Tilbe paroles Ama Evlisin paroles traduction biographie chansons lyrics discographie clips videos mp3s