Aþk þarkýlarý söyledin Sevdin görünüp sevmedin
Bir yansýma bir hayaldin Aslý bende övündüðün sevginin
Rüzgarlý ateþin soðuk Bir son kez daha git çocuk
Senin kalbin hiçkimsede Alýþkanlýðýn yanýyor yüreðimde
Senin kalbin hiçbir yerde Alýþkanlýðýn yatýyor döþeðimde

Düþür dillere, daðýt ellere
Masum sevdamý ihanetle harca Ve

Aldat Gece gündüz
aldat Olur olmaz
aldat Aynen devam et
Aðlat Anýlarý aðlat Yakýþýr sana Sevgiyi inkar et

Aþk þarkýlarý söyledin Sevdin görünüp sevmedin
Bir yansýma bir hayaldin Aslý bende övündüðün sevginin
Rüzgarlý ateþin soðuk Bir son kez daha git çocuk
Senin kalbin hiçkimsede Alýþkanlýðýn yanýyor yüreðimde
Senin kalbin hiçbir yerde Alýþkanlýðýn yatýyor döþeðimde

Düþür dillere, daðýt ellere
Masum sevdamý ihanetle harca Ve

Aldat Gece gündüz
aldat Olur olmaz aldat
Aynen devam et
Aðlat Anýlarý aðlat Yakýþýr sana Sevgiyi inkar et

Aldat Gece gündüz
aldat Olur olmaz aldat
Aynen devam et
Aðlat Anýlarý aðlat Yakýþýr sana Sevgiyi inkar et

Düþür dillere, daðýt ellere
Masum sevdamý ihanetle harca Ve

Aldat Gece gündüz
aldat Olur olmaz aldat
Aynen devam et
Aðlat Anýlarý aðlat Yakýþýr sana Sevgiyi inkar et

Aldat Gece gündüz
aldat Olur olmaz aldat
Aynen devam et ayyy
Aðlat Anýlarý aðlat Yakýþýr sana Sevgiyi inkar et


Yýldýz Tilbe paroles Aldat paroles traduction biographie chansons lyrics discographie clips videos mp3s